Odměna za služby

Odměna za poskytnutou právní službu se zásadně řídí dohodou advokáta s klientem, na základě toho pak může být odměna za právní službu účtována v hodinové sazbě, případně v paušální částce za dohodnuté časové období (např. měsíčně).

V případě absence ujednání o odměně se odměna advokáta určuje podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).