Profil advokátky

JUDr. Zdeňka Doležílková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor právo. Po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky v oboru právo jí byl přiznán titul doktorky práv (JUDr.).

JUDr. Zdeňka Doležílková je advokátkou od roku 1994 a poskytuje komplexní právní služby ve všech oborech práva, zejména v oboru občanského práva (včetně sepisování smluv o nemovitostech a soudního vymáhání pohledávek), obchodního práva, rodinného práva, pracovního práva (včetně zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů v soudních sporech) a trestního práva (obhajoba v trestním řízení).